Wskazówki dla maturzystów


Zapraszam na cykl dwóch spotkań po 2 godziny zegarowe, na którym przedstawię wskazówki i wzory, których nie ma w tablicach maturalnych. Razem obliczymy „kłopotliwe zadania”. Ilość osób bardzo ograniczona, bardzo mała grupa!!
Na zajęciach, otrzymasz teczkę i potrzebne materiały na zajęcia.